Svenska Schäferhundklubben

Styrelsen

SK Hagatorp Styrelseförteckning/kommittéer 2016

Mail till klubben: skhagatorp@gmail.com

Sk Hagatorps PG: 33 00 25 - 8 

Sk Hagatorps Org.nr 802401 - 2927

 

ORDFÖRANDE 
Lars-Göran Larsson
019-24 30 76 + fax
070-63 86 696
kennel.observant@gmail.com
Mandatperiod 2015/2016
SEKRETERARE

Helen Henriksson
info@migeva.se
070-3906329

Mandatperiod 2015/2016
KASSÖR 
Rikard Örtberg
Mail: rikard.ortberg@hotmail.com
Tel: 0730-585151
 Mandatperiod 2016/2017
LEDAMOT

Magnus Österdahl

Fyllnad 1 år 2016

LEDAMOT (Vice Ordförande)

 

Jan Nylin
070-6455616
primoforza@gmail.com

Mandatperiod 2016/2017
SUPPLEANT 

Annika Borgman

 
REVISORER

Jan-Olof Carlström
Magnus Lundgren

2016
VALBEREDNING

Magnus Lundgren
Lowe Kanflod
Mariana Segelström

2016
WEBBANSVARIG

Helen Henriksson
info@migeva.se
070-3906329
  

 
BRUKSKOMMITTÈ

Annika Borgman (Sammankallande)
malleronja@hotmail.com
0707-961012

Magnus Lundgren
muffmagnusror@gmail.com
070-212 94 20

Helen Henriksson
info@migeva.se
070-3906329

Lars-Göran Larsson
070-63 86 696
kennel.observant@gmail.com

Jan Nylin
070-6455616
primoforza@gmail.com

 
UTSTÄLLNINGSKOMMITTÈ

Hanse Ljungquist (Sammankallande)
019-20 27 11
070-21 62 516
lena.ljungquist@telia.com

Lena Ljungquist
019-20 27 11
lena.ljungquist@telia.com

 
KÖKSKOMMITTÈ

Annika Borgman
malleronja@hotmail.com
0707-961012
  

Iren Lindblad