Svenska Schäferhundklubben

Schäfer Distrikt Närke

Välkommen till Sd Närkes informations sida.

   

Nästa Aktivitet - KANONCUPEN!

LÄS HÄR

    


Sd Närke Styrelseförteckning 2016
   

ORDFÖRANDE 
Lars-Göran Larsson
019-24 30 76 + fax
070-63 86 696
e-mail: kennel.observant@gmail.com
Ombud, distr.ombud SBK
VICE ORDFÖRANDE
Hanse Ljungquist
019-20 27 11
070-21 62 516
e-mail: lena.ljungquist@telia.com
Utbild. (ansv.), utst. (ansv.)
SEKRETERARE

Sofie Åkerberg 
073-903 48 50 
e-mail: sakerberg@hotmail.com

 
KASSÖR 
Rikard Örtberg
Kyrkogårdsvägen 4 , 696 32 Askersund
Mail: rikard.ortberg@hotmail.com
Tel: 0730-585151
 
LEDAMOT 
Helen Henriksson  
Kils-Nytorp 226
70592 Örebro
070-3906329
Mail: info@migeva.se
Vice sekr
SUPPLEANT 
Magnus Österdahl   
SUPPLEANT

 

Jan Nylin
Bruks.(ansv.)
REVISORER

Bernt Eriksson
0581-406 45 
070-69 48 957 
e-mail: bernt_erik@hotmail.com

 
REVISORER

 

Magnus Lundgren
070-212 94 20
muffmagnusror@gmail.com 

 
VALBEREDNING

Annika Borgman
Lowe Kanflod
Vakant
    

 

 

  

  

Schäfer Distrikt Närke

Sd Närkes pg  Pg 79 67 48-2
OBS NYTT!!!!
Sd Närkes org.nr 80 24 45 - 4723